Voorbidders Banner

Gebed verander sake!

Vir jare lank is die voorbidders (intersessors) in AGS Vaalpark die sterkonsigbare groep mense wat baie gebede voor God gebring het.

Met die verhuising van Johnny en Anette van Niekerk na Nieu-Seeland, het ek as sekretaresse een oggend bekommerd verby die gebedsversoeke kassie gestap en gewonder – “Wie gaan nou die intersessors lei?” – met ‘n skokkende, helder gedagte wat nie uit myself was nie hoor ek in my gees “Jy gaan!”

So het God dan Sy doel en wil bereik.

Ons bid weekliks en vertrou die Here vir antwoorde. Sommige gebede het Hy nog nie geantwoord nie, ander het Hy op Goddelike wyse geantwoord.

Ons eer Hom en bly afhanklik vir elke gebed.

Wees welkom om enige versoeke vir ons te noem, dit vir ons te SMS, deur te bel of dit vir ons met die gebedsversoekvorm aan te stuur en ons lê dit aan Sy voete neer.

23 Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die HERE sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid; maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig.

1 Samuel 12:23

23 Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die HERE sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid; maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig.

1 Samuel 12:23

23 Ook wat my betref, dit is ver van my dat ek teen die HERE sou sondig, dat ek sou ophou om vir julle te bid; maar ek sal julle in die goeie en regte weg onderrig.

1 Samuel 12:23

16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Jakobus 5:16

16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Jakobus 5:16

16 Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van ‘n regverdige het groot krag.

Jakobus 5:16

18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Efésiërs 6:18

18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Efésiërs 6:18

18 terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Efésiërs 6:18

24 And before they make their request I will give an answer, and while they are still making prayer to me, I will give ear.

Isaiah 65:24 BBE

24 And before they make their request I will give an answer, and while they are still making prayer to me, I will give ear.

Isaiah 65:24 BBE

24 And before they make their request I will give an answer, and while they are still making prayer to me, I will give ear.

Isaiah 65:24 BBE

Slider

Wie om te kontak?

Alta Enslin
Alta Enslin
074 943 9113

Ons Voorbidders

Lisinda van As, Alta Enslin (Hoof Intersessor), Margie van As, Wanda Oosthuizen