Sending Banner

Die Opdrag

15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Markus 16:15-16

Ons Werkwyse

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde

Handelinge 1:8

Ons sendingbediening is geskoei op die metodiek wat deur Jesus voorgestel is:

  • Jerusalem
  • Judea
  • Samaria
  • Uiterste van die Aarde
  • –   Vaalpark
  • –   Sasolburg en omstreke
  • –   Die groter Suid-Afrika
  • –   Bediening buite Suid-Afrika

As gemeente onderneem ons nie sendinguitreike na buite ons “Judea” gebied nie, primêr omdat ons glo dat dit ‘n taak is wat beter gedoen kan word deur persone wat vertroud is met die omgewing, en bekend is aan die mense wat bedien word. Die buite-Judea bediening word dus gedoen deur persone wat geroepe voel om die evangelie in ‘n betrokke land te bring, terwyl dit Vaalpark gemeente se rol is om ondersteuning deur gebed en materiële middele te bied. Ons bediening word sterk beïnvloed deur ons wederkoms-visie van die hereniging van die Jode in hul beloofde land.

Ons sendingjaar loop vanaf Junie tot Mei. Gedurende Meimaand word die gemeente die geleendheid gebied om hul sendingbeloftes te hernu. Lidmate verbind hulself aan een of meer sendelinge/projekte soos hul gelei voel. Hierdie belofte word gemaak bo en behalwe ‘n lidmaat se tiendeverpligting. Tydens die beloftehernuwing kry lidmate ook terugvoer vanaf die sendelinge aangaande hul werksaamhede. Lidmate ontvang ook gereeld persoonlike terugvoer vanaf die sendeling/e wat hul ondersteun.

‘n Sendingkomitee administreer die gemeentebydraes deur die uitbetaling van 50% van die belofte direk aan die sendeling/e, terwyl die oorblywende 50% in ‘n noodfonds gehou word. Soos die benaming aandui word die noodfonds aangewend om gedurende noodsituasies, soos siekte, reis en ander abnormale verpligtinge uit te help. Fondse wat aan die einde van Mei oorbly word aan die sendelinge uitbetaal.

Sedert 1996 blyk hierdie ‘n beproefde en suksesvolle manier van betrokkenheid by sendingwerk te wees.

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Matthéüs 28:19

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Matthéüs 28:19

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Matthéüs 28:19

15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Markus 16:15-16

15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Markus 16:15-16

15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Markus 16:15-16

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 1:8

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 1:8

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 1:8

Slider

Wie om te kontak?

Oscar Volkwyn
083 271 8314

Ons Sendelinge

Denzel en Anne-Marie Dick

Ds. Denzel, saam met sy vroutjie, Anne-Marie, is die hoof van Mobile Evangelisasie Tente wat hoofsaaklik onder plaaswerkers in landelike gebiede werksaam is. Mense word nie net tot bekering gelei nie, maar tot volle dissipelskap. Hul is baie suksesvol om mense los te maak van ‘voorvader aanbidding‘.

Shirley Lawrenson

Shirley help en ondersteun die Jode wat terugkeer na Israel. Sy beman die kantoor van Operation Exodus in New York, VSA. Die organisasie het sedert 1991 al meer as 140 000 Jode na Israel geneem.

Alida Schoultz

Alida Schoultz

Alida is die Suid-Afrikaanse verteenwoordiger van Ebenezer Emergency Fund. Sy help en ondersteun die Jode wat terugkeer na Israel. Sedert 2008 het al meer as 1000 Suid Afrikaanse Jode na Israel teruggekeer. Sy motiveer ook gemeentes en groepe om by hierdie saak betrokke te raak.