Leierskap Banner
Herder met skape

Ons gemeente leierskap bestaan uit ons herders, gemeenteraad, sustersraad, sondagskoolpersoneel, jeugraad, werkende jeug komitee, en sendingkomitee. Elke raad vervul ‘n integrale rol in die funksionering van die gemeente aktiwiteite asook in die versorging van elke gemeentelid.

Dit is ons begeerte dat u by ons ‘n geestelike tuiste sal vind waar u kan inskakel, deelneem, asook toegerus word vir u dienswerk in die gemeente asook in die gemeenskap.

Maak gerus kennis met ons leiers – ons wil u graag ontmoet en beter leer ken.

11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

Johannes 10:11

11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

Johannes 10:11

11 Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape.

Johannes 10:11

17 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.

Hebreërs 13:17

17 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.

Hebreërs 13:17

17 Wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig, want hulle waak vir julle siele as diegene wat rekenskap moet gee, sodat hulle dit met blydskap kan doen en nie al sugtende nie; want dit is vir julle nie nuttig nie.

Hebreërs 13:17

7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.

Hebreërs 13:7

7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.

Hebreërs 13:7

7 Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.

Hebreërs 13:7

12 Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan; 13 en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk.

1 Thessalonicense 5:12-13

12 Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan; 13 en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk.

1 Thessalonicense 5:12-13

12 Maar ons vra julle, broeders, erken die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan; 13 en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk.

1 Thessalonicense 5:12-13

Slider

Ons Herders

In ons gemeente is ons bevoorreg om herders te hê wat elkeen die Here bo alles liefhet. Ons herders het ‘n passie vir God, ‘n liefde vir mense, en ‘n brandende begeerte om God in alles te verheerlik.

Ons as herders is lief vir ons gemeente, en ons begeerte is om hulle te bedien, te bemoedig, te versterk, te leer, te lei, te versorg en op te bou, soos dit ‘n goeie herder betaam. Dit is vir ons elkeen ‘n groot voorreg om in hierdie gemeente vir die Here werksaam te wees.

Kontak ons asb. indien u siek, bekommerd, of hartseer is, of as u net iemand nodig het om mee te gesels. Ons sal u graag wil bedien! Neem groot vrymoedigheid, ons is net ‘n oproep ver.

Ons Gemeenteraad

Gemeenteraad
Agter: Hannes Giezing, Kobus van Eeden, Rudi Oosthuizen, Dewald Naudé, MM Lambrechts, Heini Strydom, Johan van Zyl, Dries van As (Jnr), Jacques van der Merwe, Danie van der Westhuizen, Gideon Engels, Chris van Wyk, Ben Maree, Jaco Beukes, Fanie Landman, Jurie Erwee (Snr), Reyno Engels, Hannes Roos (Snr), Francois de Kock, Hannes Roos (Jnr), Jurie Erwee (Jnr)
Voor: Willie Venter (Visevoorsitter), Pastoor Dries van As (Snr), Pastoor Hannes van As, Johnny van der Merwe (Sekretaris)

Ons gemeenteraad bedien ons gemeente volgens wyksindeling. Elke wyk het een ouderling met een of meer diakens. Die wyksindeling word soos ingedeel soos op hierdie kaart aangedui. Kan die kaart gebruik om vir u adres te soek. Die kleur op die kaart dui aan in watter wyk u val. Aan die linkerkant kan u dan sien wie u ouderling en diaken(s) is. Indien u enige vrae, probleme of noodgeval het, of net ‘n besoek verlang, is u so welkom om u ouderling te kontak. Ons wil u graag bedien.

Wyk 1 (Vaalpark)

Hannes Roos Snr (Ouderling)
Francois de Kock (Diaken)
076 122 3689
078 800 7322

Wyk 2 (Vaalpark)

Jacques van der Merwe (Ouderling)
Reyno Engels (Diaken)
Heini Strydom (Diaken)
083 626 7618
082 651 6374
084 030 9197

Wyk 3 (Vaalpark)

Johnny van der Merwe (Ouderling)
Dries van As Jnr (Diaken)
Rudi Oosthuizen (Diaken)
083 531 0123
082 656 5435
072 450 0441

Wyk 4 (Vaalpark)

Fanie Landman (Ouderling)
Jurie Erwee Jnr (Diaken)
MM Lambrechts (Diaken)
076 541 2501
082 773 0901
073 367 4733

Wyk 5 (Vaalpark)

Jurie Erwee Snr (Ouderling)
Chris van Wyk (Diaken)
Jaco Beukes (Diaken)
Dewald Naude (Diaken)
078 186 0600
076 299 1355
071 610 1962
072 141 8941

Wyk 6 (Sasolburg)

Ben Maree (Ouderling)
Danie van der Westhuizen (Diaken)
072 957 0910
083 233 8710

Wyk 7 (Sasolburg)

Willie Venter (Ouderling)
Johan van Zyl (Diaken)
Gideon Engels (Diaken)
083 637 9793
066 271 1123
082 926 3070

Wyk 8 (Vanderbijlpark)

Hannes Roos Jnr (Ouderling)
Kobus van Eeden (Diaken)
Hannes Giezing (Diaken)
082 854 6338
083 856 8097
082 739 3145

Ons Sustersraad

Sustersraad
Agter: Wanda Oosthuizen, Caren Beukes, Lisinda van As, Linda Harmse, Elré van der Merwe, Estie Naudé, Brenda Venter (Visevoorsitster), Angela van Staden, Lizelle Engels, Nelie Roos, Martie de Kock, Elsabé Engels, Jo-Anne Roos
Voor: Margie van As (Voorsitster), Nici van As (Sekretaresse)