Jong Volwassenes Banner

24 Maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God.

Handelinge 20:24

Wie is Ons?

Ons is studente en werkende jongmense van Vaalpark en omgewing wat lief is vir Jesus, Sy Woord, Sy mense, en die groot opdrag. Ons begeerte is om uit te reik na ons generasie, hul aan Jesus bekend te stel deur ons woorde, ons optrede, ons lewens.

Is jy ouers as 18? Studeer of werk jy? Is julle selfs ‘n jong getroude couple wat nog nie kinders het nie? Ons nooi jou hartlik uit om by ons aan te sluit – kom verbreed jou Bybelkennis, kom maak nuwe vriende, kom kuier en geniet dit saam met ons!

Waar en Wanneer?

Ons kom elke tweede Vrydagaand om 19:00 bymekaar, by Pastoor Hannes en Nici hulle se huis – 15 Van Staden Straat in Vaalpark. Bring net jou Bybel, notaboek en pen, asook jou eie koffiebeker.

Verder hou ons ook een maal ‘n kwartaal ‘n groot social outing. Die social events word aangekondig op ons 20:24 Whatsapp-groep! Kontak ons indien jy wil hê ons moet jou add op die groep.

Wat doen ons?

Tweeweeklikse Byeenkomste:

 • Praise en worship
 • Bybelstudie
 • Gesels oor relevante onderwerpe
 • Bid saam
 • Maak nuwe vriende
 • Leer om ons Christenskap op ‘n praktiese en kragtige wyse uit te leef in ‘n donker wêreld.

Social events:

 • Ten-pin bowling
 • Putt-putt
 • Chip-n-putt
 • Boardgames
 • Bring en braai
 • ens.
Jong volwassenes

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Matthéüs 28:19

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Matthéüs 28:19

19 Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.

Matthéüs 28:19

15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Markus 16:15-16

15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Markus 16:15-16

15 En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. 16 Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word.

Markus 16:15-16

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 1:8

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 1:8

8 Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judéa en Samaría en tot aan die uiterste van die aarde.

Handelinge 1:8

Slider

Wie om te kontak?

Pastoor Hannes en Nici van As
Pastoor Hannes van As
072 428 9969